Interactie roos

Klanten

 

Procesbegeleiding en ontwikkeling


Stichting ActiVite

www.activite.nl

 • Harmoniseren werkprocessen van 7 verschillende woonservicecentra en begeleiding van de teammanagers bij de implementatie
 • Uniformeren, implementeren en borgen werkprocessen bij samenvoeging van twee indicatiebureaus
 • Opstellen beleidsnotitie over inbedding Informele zorg in woonservicecentra
 • Trainen thuishulpen A in vervullen van signalerende en ambassadeursrol in de thuissituatie
 • Begeleiden coördinator Dagvoorziening bij ontwikkelen beleid en implementeren Dagvoorziening in woonservicecentra
 • Coachen van teamleider in het aansturen van medewerkers van een woonzorgcentrum
 • Begeleiden teamleider woonservicecentrum bij implementatie Zorgleefplan

P3 transfer

www.p3transfer.nl

Ontwikkelen van praktijkopdrachten en praktijktoetsen voor MBO bedrijfsopleidingen in de sectoren Zorg, Welzijn en voor de Sociale Werkvoorziening.

UWV

www.uwv.nl

Trainen en implementeren van een workflowmanagementsysteem voor artsen, arbeidsdeskundigen en procesbegeleiders van het UWV, divisie Arbeidsgeschiktheid. Landelijke uitrol.

RadarVertige

www.radarvertige.nl

 • Trainen van vrijwillige mentoren voor mentorproject Goal in opdracht van gemeente Amsterdam
 • Trainingen voor Sociale Diensten en CWI’s landelijk
 • Trainingen voor de intramurale zorg zoals klantgericht werken, resultaatgerichtheid, Zorgleefplan en pro-actief werken in opdracht van de Vierstroom

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)

www.coa.nl

Trainen en coachen van opvangmedewerkers op de thema’s trajectbegeleiding en vertrekgesprekken.


Projecten en managementondersteuning


Stichting Lezen & Schrijven

www.lezenenschrijven.nl

 • Voorlichten en adviseren van gemeenten over aanpak laaggeletterdheid
 • Project aanpak laaggeletterdheid bij uitzendorganisaties, in samenwerking met Stichting Opleidingsfonds voor de Flexbranche
 • Project aanpak laaggeletterdheid voor GGD in samenwerking met GGD Nederland
 • Project aanpak laaggeletterdheid in de zorg (thuiszorg en intramurale zorg)

Stichting ActiVite

www.activite.nl

 • Begeleiden van de integratie en professionaliseren van werkprocessen van twee planbureaus in de intramurale zorg
 • Voorbereiden medewerkers woonzorgcentrum op HKZ certificering
 • Projectleider Functiewaardering, beschrijven en waarderen van alle functies conform FWG-systematiek

Stichting iZovator

www.izovator.nl

Opstellen subsidieaanvraag en subsidieverantwoording voor innovatieve projecten in de zorg.

Gemeente Rotterdam, Jeugd Onderwijs en Samenleving

www.jos.rotterdam.nl

 • Opstellen actieplan laaggeletterdheid 2007-2010: Rotterdam leest! Rotterdam schrijft!
 • Afspraken maken met betrokken partijen in de stad (Sociale Dienst, GGD, bibliotheek, maatschappelijke organisaties) over hun bijdrage aan de aanpak laaggeletterdheid in de praktijk

Gemeente Utrecht

www.utrecht.nl

 • Projectleider Activeringstrajecten met als doel het herinrichten van de primaire werkprocessen van de afdeling re-integratie
 • Arbeidsvoorziening Utrecht
  Interim manager van een team in de overgangsfase van Arbeidsvoorziening naar CWI

Workshopwinkel


Samen voor Woerden

www.samenvoorwoerden.nl

Wens in uitvoering
Een workshop over hoe vrijwilligers van maatschappelijke organisaties in gemeente Woerden een goede relatie opbouwen en behouden met bedrijven die vanuit maatschappelijke betrokkenheid een wens van een maatschappelijke organisatie vervullen.

Presenteren kun je leren (toch?)
Een workshop waarin deelnemers op een speelse manier leren zich stevig te presenteren. (in voorbereiding)