Interactie vlinders

Projectbegeleiding en managementondersteuning

Interactie werkt als projectleider voor organisaties, die in de eigen organisatie innovaties of verandering tot stand brengen.

Interactie treedt ook op als leider van projecten waarbij juist externe partners betrokken zijn om de doelen van de interne organisatie te verwezenlijken. Interactie zorgt voor de verbinding tussen de interne organisatie en de betrokken partners en houdt het project op koers.
Of het nu gaat om een aanpak van laaggeletterdheid bij een gemeente of het herinrichten van interne werkprocessen ten behoeve van  re-integratie van bijstandsgerechtigden, Interactie is in staat om dit op een professionele wijze te leiden.

Als managementondersteuner kan Interactie een interim functie vervullen, maar ook beleidsnotities, projectverantwoording of intern onderzoek uitvoeren. Door de onafhankelijke positie die Interactie kan innemen is zij een sparring partner voor het management. Het organisatiebelang staat voorop en het oog van de outsider maakt een kritische blik mogelijk. Geen eigenbelang, maar als intermediair de verbinding leggen tussen soms (schijnbaar) tegenstrijdige standpunten.